Membrii echipei din cadrul proiectului „DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE!” la Festivalul Văii Mureşului

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate
Titlul proiectuluiDE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !
Contract: POCU/18/4/1/115353

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Primăria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnologic Vasile Netea din Deda, Asociaţia Generală a Profesioniştilor în Vânzări și Ioanida Turism SRL
anunţă:
că membrii echipei din cadrul proiectului
„DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353
au participat la evenimentul FESTIVALUL VĂII MUREȘULUI
organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Mureșului
în perioada: 27 – 28 iulie 2019
În cadrul Activității A7 Derularea campaniei de informare și conștientizare în domeniul combaterii discriminarii și actiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pt rezolvarea problemelor comunității, SubActivitatea 7.2 Acţiuni de facilitare și mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunităţii printr-o abordare participativă, vă informăm că împreună cu toată echipa de implementare a proiectului, echipa de voluntari implicați în proiect, precum și partenerii din proiect, actori sociali și economici relevanți pentru identificarea de soluții adecvate, inovative, care să contribuie la rezolvarea principalelor probleme ale comunității, pentru asigurarea sustenabilității serviciilor inițiate prin proiect și dezvoltarea comunității am participat și în acest an la Festivalul Văii Mureșului din loc. Răstolița, jud. Mureș.

Scopul evenimentului a fost de a promova tradiții și obiceiuri din zona județului Mureș și Harghita și de a facilita promovarea micilor comercianți din zonele participante.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.195.393,50 lei

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 3.759.666,48lei;
  • Valoarea cofinanţării: 636.839,54

Persoana de contact:
Carmen COTRUȘ – Manager proiect

telefon 0745830435
e-mail: deda@consultantams.ro
https://www.facebook.com/proiect.deda

proiect mijlocproiect deda

 

proiect deda 2 proiect jos

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*