Finalizarea primelor grupe de cursuri de calificare și specializare din cadrul proiectului ”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”

 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate
Titlul proiectuluiDE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !
Contract: POCU/18/4/1/115353

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Primăria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnologic Vasile Netea din Deda, Asociaţia Generală a Profesioniştilor în Vânzări și Ioanida Turism SRL
anunţă:
finalizarea primelor grupe de cursuri de calificare și specializare
din cadrul proiectului
”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353
În perioada Februarie – Iunie 2019 au fost finalizate o parte din cursurile de calificare și specializare din cadrul proiectului după cum urmează:
Cursurile de calificare derulate în cadrul Activității 2. Derularea măsurilor integrate în vederea sprijinirii persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune din comunitatea marginalizată DEDA pentru facilitarea accesului și menținerii pe piața muncii, Subactivitatea SA 2.3 Derularea programului de formare profesionala – componenta calificare .

  • Confecționer asamblor articole textile – 360 ore – 1 grupă
  • Lucrător în comerț – 360 ore – 3 grupe
  • Ospătar (chelner) vânzător în alimentație publică – 720 ore – 1 grupă

Cursuri de specializare derulate în cadrul A 3. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, Subactivității SA 3.1. Derularea programului de formare antreprenorială, cu o durată de 120 ore / modul, au fost finalizate studiile astfel:

  • cursuri IT – 10 grupe.
  • cursuri de antreprenoriat social – 9 grupe
  • cursuri de antreprenoriat clasic-pentru 140 persoane vor fi selectate in urma cursului de antreprenoriat social, pe baza selectiei ideilor de afaceri sociale propuse la absolvirea cursului de antreprenoriat social.

Este preconizat ca până la finele anului 2019 să se încheie etapa de realizare a cursurilor de calificare și specializare din cadrul proiectului având ca rezultate următoarele:
R2.3.1 – 336 persoane care urmează un curs de calificare, beneficiind de creșterea nivelului competențelor și abilităților și creșterea șanselor pt încadrarea pe piața muncii.
R2.3.2 – 12960 de ore de curs de calificare furnizate
R2.3.3 – 24 grupe de curs de calificare organizate
R2.3.4 – Minim 265 persoane care obtin certificatul de calificare

R3.1.1 – 280 persoane care beneficiaza de cursuri de specializare și dezvoltarea competențelor și cunoștințelor de antreprenoriat social
R3.1.2 – 140 persoane care beneficiază de cursuri de specializate și dezvoltarea competentelor și cunoștințelor de antreprenoriat
R3.1.3 – 200 persoane care beneficiaza de cursurui de specializate si dezvoltarea competentelor si cunostintelor de IT&C in vederea corelarii competentelor cu cerintele pietei muncii
R3.1.4 – 140 planuri de afaceri dezvoltate in timpul pachetului de cursuri de specializare
R3.1.5 – 280 de idei de afaceri sociale cu potential sustenabil in comuna DEDA identificate si analizate pe durata cursurilor de specializare
R3.1.6 – 20 de persoane care beneficiază de sprijin pt elaborarea planului de afaceri și consiliere și mentorat în domeniul antreprenoriatului
R3.1.7 – CAMPANIE DE PROMOVARE A ANTREPRENORIATULUI ȘI A OCUPARII PE CONT PROPRIU ORGANIZATA.
R3.1.8 – minim 60 evenimente, 30 participanti per eveniment organizate cu scopul de promovare a antreprenoriatului in comunitatea marginalizata.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.195.393,50 lei

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 3.759.666,48lei;
  • Valoarea cofinanţării: 636.839,54

Persoana de contact:
Carmen COTRUȘ – Manager proiect

telefon 0745830435
e-mail: deda@consultantams.ro
https://www.facebook.com/proiect.deda

 

proiect mijlocproiect jos

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*