De la marginalizare, la integrare !” prezent la evenimentul „Produse și tradiții la poalele Călimanilor” din data de 22 iunie 2019 din loc. Deda

proiect sus

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate
Titlul proiectuluiDE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !
Contract: POCU/18/4/1/115353

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Primăria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnologic Vasile Netea din Deda, Asociaţia Generală a Profesioniştilor în Vânzări și Ioanida Turism SRL
anunţă: participarea echipei din cadrul proiectului

”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353
la evenimentul PRODUSE ȘI TRADIȚII LA POALELE CĂLIMANILOR,
organizat de Grupul de Acțiune Locală – Defileul Mureșului Superior
Sâmbătă 22 Iunie 2019, începând cu ora 14,00
În cadrul Activității A7 Derularea campaniei de informare și conștientizare în domeniul combaterii discriminarii și actiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pt rezolvarea problemelor comunității, SubActivitatea 7.2 Acţiuni de facilitare și mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunităţii printr-o abordare participativă, vă invităm împreună cu toată echipa de implementare a proiectului, echipa de voluntari implicați în proiect, precum și partenerii din proiect, actori sociali și economici relevanți pentru identificarea de soluții adecvate, inovative, care să contribuie la rezolvarea principalelor probleme ale comunității, pentru asigurarea sustenabilității serviciilor inițiate prin proiect și dezvoltarea comunității.

Scopul evenimentului este de a promova valorile Defileului Mureșului Superior alături de comercianți și producători locali.
De asmenea, se vor promova tradițiile și obiceiurile Defileului Mureșului Superior (Comuna Deda, Comuna Suseni, Comuna Ideciu de Jos, Comuna Brîncovenești, Comuna Rușii Munți, Comuna Vătava, Comuna Aluniș, Comuna Răstolița, Comuna Lunca Bradului, Comuna Stînceni), în compania Ansamblurilor folclorice zonale, artiștilor și invitaților speciali.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.195.393,50 lei

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 3.759.666,48lei;
  • Valoarea cofinanţării: 636.839,54

Persoana de contact:
Carmen COTRUȘ – Manager proiect

telefon 0745830435
e-mail: deda@consultantams.ro
https://www.facebook.com/proiect.deda

 

proiect mijloc proiect jos

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*