Demararea etapei de realizare a cursurilor de calificare și specializare din cadrul proiectului ”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate
Titlul proiectului DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE!
Contract: POCU/18/4/1/115353

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Primăria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnologic Vasile Netea din Deda, Asociaţia Generală a Profesioniştilor în Vânzări și Ioanida Turism SRL
anunţă:
demararea etapei de realizare a cursurilor de calificare și specializare
din cadrul proiectului ”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353
În urma realizării sesiunilor individuale de consiliere profesională, realizate de către echipa de consilieri profesionali din cadrul societății S.C. Formprof Serv S.R.L., au fost realizate 336 de profile vocaționale. În acest sens, s-au recomandat tuturor persoanelor din grupul țintă următoarele cursuri de calificare:
  • Lucrător în comerț
  • Ospătar (chelner) vânzător în alimentație publică
  • Administrator pensiune turistică
  • Confecționer articole textile.

Cursurile de calificare se derulează în cadrul Activității 2. Derularea măsurilor integrate în vederea sprijinirii persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune din comunitatea marginalizată DEDA pentru facilitarea accesului și menținerii pe piața muncii, Subactivitatea SA 2.3 Derularea programului de formare profesională – componenta calificare .
De asemenea, în cadrul A 3. Sustinerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, Subactivității SA 3.1. Derularea programului de formare antreprenorială, cele 336 persoane din grupul țintă vor beneficia de cursuri de specializare astfel:

  • cursuri de antreprenoriat social – pentru 280 persoane,
  • cursuri de antreprenoriat clasic-pentru 140 persoane selectate în urma cursului de antreprenoriat social, pentru a-i obișnui pe cetățeni cu cele două metode de ocupare independentă și pentru a încuraja atât inițiativele pentru profit, cât și inițiativele cu caracter social,
  • cursuri IT- 200 persoane.

Astfel că persoanele din grupul țintă care la sfârșitul programului de fomare vor putea alege în perfectă cunoștiță de cauză ce fel de inițiativă antreprenorială doresc să adopte – antreprenoriat clasic (pentru profit) sau antreprenoriat social care să contribuie la demersurile de inovare socială, implementate de parteneriat, cu scopul de a dezvolta servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocarile sociale, cu care se confruntă comunitatea din DEDA, având totodată ca scop îmbunătățirea serviciilor sociale.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.195.393,50 lei

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 3.759.666,48lei;
  • Valoarea cofinanţării: 636.839,54

Persoana de contact:
Carmen COTRUȘ – Manager proiect
telefon 0745830435
e-mail: deda@consultantams.ro
https://www.facebook.com/proiect.deda

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

2

3

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*