Finalizarea etapei de sesiuni individuale de consiliere profesională din cadrul proiectului ”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate
Titlul proiectului”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”
Contract: POCU/18/4/1/115353

Primăria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnologic Vasile Netea din Deda, Asociaţia Generală a Profesioniştilor în Vânzări și Ioanida Turism SRL
anunţă: finalizarea etapei de sesiuni individuale de consiliere profesională din cadrul proiectului ”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353

În cadrul Activității 2. Derularea măsurilor integrate în vederea sprijinirii persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune din comunitatea marginalizată DEDA pentru facilitarea accesului și menținerii pe piața muncii, Subactivitatea 2.2 Derularea programului de informare și consiliere vocațională se realizează sesiuni individuale de consiliere și orientare profesională, pentru 336 persoane din grupul țintă.
Serviciile de consiliere includ minim 7 ore de consiliere pentru fiecare persoană. Tipurile de activități desfășurate cu persoanele beneficiare de servicii de consiliere și orientare în carieră constau în:
1. Aplicare de teste de personalitate, teste vocaționale, teste de aptitudini și cunoștințe
2. Evaluarea nivelului de motivare al candidatului
3. Sesiuni de consiliere și orientare în carieră – sesiuni de grup cu următoarele tematici:
–              drepturile și obligațiile salariatului,
–              oportunități de anagajare,
–              pregătirea CV-ului și portfoliului personal,
–              metode de identificare a locurilor de muncă,
–              conduita în timpul interviului,
–              conduita la locul de muncă,
–              rezolvarea conflictelor cu angajatorul,
–              dezvoltarea unui plan de cariera,
–              drepturi ca cetățean european,
–              egalitatea de șanse și gen la locul de munca,
–              nediscriminare la locul de munca,
–              dezvoltare durabilă la locul de munca etc.
4. Sesiuni de consiliere și orientare în carieră – individuale – feedback pe CV, portofoliu și plan de carieră, interpretarea și explicarea rezultatelor testării, asistarea beneficiarului în identificarea calificării potrivite pe baza testelor aplicate.
5. Interpretarea testelor, realizarea dosarului personal, inclusiv recomandari și predarea către managerul de caz în vederea urmăririi parcursului de către beneficiar.
Membrii grupului țintă vor parcurge în cadrul celor 7 ore de consiliere, 5 tipuri de intervenții, respectiv:
–              Informare cu privire la carieră;
–              Educație cu privire la carieră;
–              Consilierea carierei;
–              Consilierea pentru angajare;
–              Plasarea
Graficul de realizare a activității de cosiliere a fost stabilit de comun acord cu echipa de implementare a proiectului, în funcție de restul activităților prevăzute cu grupul țintă și constă în alocarea celor 7 ore individuale de consiliere în 3 sesiuni:
1.            Sesiunea 1 – întâlnire individuală 2 ore
2.            Sesiunea 2 – întâlnire individuală 2 ore
3.            Sesiunea 3 – întâlniri de grup 3 ore
Sesiunile individuale sunt realizate în proporție de 100%, în urma acestora, consilierii profesionali recomandând anumite cursuri de calificare, urmând ca în perioada imediat următoare să aibă loc sesiunile de consiliere profesională de grup.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.195.393,50 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 3.759.666,48lei;
Valoarea cofinanţării: 636.839,54

Persoana de contact:
Carmen COTRUȘ – Manager proiect
telefon 0745830435
e-mail: deda@consultantams.ro
https://www.facebook.com/proiect.deda

 


Conţinutul acestui material nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României2


 

3

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*