Tineri pentru tineri

– proiect partenerial de prevenire a victimizării copiilor –

Tg-Mureş, octombrie 2018 – iunie 2019

Pe plan naţional există o vastă preocupare din partea diverselor organisme abilitate pentru a continua perfecţionarea reglementărilor, programelor şi procedurilor de prevenire a delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor, segment al criminalităţii ce necesită o atenţie deosebită, având în vedere importanţa formării şi educării tinerei generaţii.

La nivelul judeţului Mureş acest tip de criminalitate nu reprezintă un domeniu problematic, cu toate acestea atenţia demersurilor preventive trebuie să fie îndreptată tot timpul spre informarea copiilor/tinerilor atât cu privire la factorii favorizanţi cu rol determinant în geneza delincvenţei, cât mai ales cu privire la importanţa comportamentului preventiv.

Pentru protecţia copiilor şi promovarea drepturilor lor s-au derulat diverse activităţi, printr-o bună cooperare intra şi inter-instituţională. Acest domeniu presupune o abordare multidisciplinară, o analiză complexă. Reuşita demersurilor preventive depinde de modul în care actorii sociali acţionează împreună, sprijinindu-se şi completându-se reciproc.

Având în vedere faptul că, uneori, copiii, adolescenţii, tinerii, manifestă mai multă deschidere faţă de cei apropiaţi de vârsta lor decât faţă de adulţi, s-a considerat oportună informarea copiilor de către tineri studenţi , care să ofere totodată un exemplu de implicare al tinerilor în viaţa comunităţii, promovându-se voluntariatul.

Astfel, a apărut iniţiativa derulării unui proiect în care studenţi la facultatea de psihologie, să participe la o tabără de formare în domeniul siguranţei copiilor, urmând ca ulterior să deruleze activităţi cu copii de clasele 0-IV din 10 şcoli târgumureşene, pe tematica menţionată. Succesul primelor două ediţii ale proiectului ne-a determinat să reluăm activităţile şi în anul şcolar 2018-2019.

Informarea elevilor din unităţile de învăţământ târgumureşene asupra principalelor aspecte legate de siguranţa copiilor se urmăreşte prin formarea a 11 de voluntari ai Centrului de Consiliere şi Orientare Vocaţională, studenţi ai Facultăţii de Psihologie si Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii Dimitrie Cantemir Tg-Mureş (în luna noiembrie 2018) şi organizarea de activităţi cu 300 elevi de clasele 0-IV din 10 unităţi şcolare din municipiul Tg-Mureş, până la finalul anului şcolar 2018-2019.

Proiectul este coordonat de Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – IPJ Mureş, beneficiind de sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport, Universitatea Dimitrie Cantemir, Organizaţia Salvaţi Copiii, Centrul de Prevenire, Monitorizare şi Combatere a Violenţei în Familie, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mureş, Gruparea Mobilă de Jandarmi Mureş, Direcţia Generală Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Mureş, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Centrul de Prevenire, Evaluare şi consiliere Antidrog Mureş şi unităţile şcolare gimnaziale din oraş.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*