COMUNICAT DE PRESĂ: Etapa sesiunilor de informare, consiliere și orientare vocațională din cadrul proiectului ”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE!”

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate
Titlul proiectuluiDE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !
Contract: POCU/18/4/1/115353


COMUNICAT DE PRESĂ

 

Primăria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnologic Vasile Netea din Deda, Asociaţia Generală a Profesioniştilor în Vânzări și Ioanida Turism SRL
anunţă: etapa sesiunilor de informare, consiliere și orientare vocațională din cadrul proiectului
”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353

 

În urma selecției persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune din comunitatea Deda, în cadrul implementării proiectului în perioada care urmează se vor derula activități de participare la programul integrat de servicii din cadrul proiectului „ DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !” după cum urmează:

 • Sesiuni de informare a persoanelor selectate în grupul țintă cu privire la serviciile de care vor beneficia în cadrul proiectului:
 • Abilități și competențe proprii pentru persoanele adulte, active și creșterea încrederii în sine;
 • Obținerea unei calificări în strânsă legătură cu aspirațiile proprii, abilitățile și cerințele pieței muncii;
 • Creșterea ocupării prin mediere pentru identificarea unor locuri de muncă;
 • Crearea de noi oportunități de muncă în cadrul comunei în afacerile nou create;
 • Dezvoltarea abilităților antreprenoriale și competențelor IT&C pentru a face față noilor cerințe ale pieței muncii;
 • Îmbunătățirea stării de sănătate a populației comunei;
 • Îmbunătățirea situației locative;
 • Creșterea nivelului de trai în general la nivelul comunității;
 • Consolidarea capacității administrației publice în prestarea serviciilor sociale.
 • Sesiuni de consiliere și orientare vocațională individuală prin aplicarea de teste de personalitate, teste vocaționale, teste de aptitudini și cunoștințe, precum și evaluarea nivelului de motivare al candidatului.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.195.393,50 lei

 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 3.759.666,48lei;
 • Valoarea cofinanţării: 636.839,54

Persoana de contact:
Carmen COTRUȘ – Manager proiect

telefon 0745830435
e-mail: deda@consultantams.ro

https://www.facebook.com/proiect.deda

 


Conţinutul acestui material nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 


 

proiect mijloc

proiect jos

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*