Regimurile matrimoniale


COMUNICAT DE PRESĂ

În vederea aplicării în mod unitar a dispoziţiilor legale în materie de stare civilă, aducem la cunoştinţa persoanelor interesate informaţii utile cu privire la regimurile matrimoniale, reglementate de Codul Civil român, ca drept şi obligaţie patrimonială a soţilor.

La momentul oficierii căsătoriei, ofiţerul de stare civilă care întocmeşte actul de căsătorie este obligat să înscrie prin menţiune marginală regimul matrimonial ales de către soţi. Regimul matrimonial produce efecte între soţi numai din ziua încheierii căsătoriei. Regimurile matrimoniale reglementate legal sunt:

  • Comunitatea legală: bunurile dobândite în timpul acestui regim de către oricare dintre soţi sunt – de la data dobândirii lor – bunuri comune în devălmăşie;
  • Separaţia de bunuri: fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu de la data încheierii căsătoriei;
  • Comunitatea convenţională – acest regim se aplică atunci când se fac anumite derogări de la regimul comunităţii legale, derogări evidenţiate prin întocmirea unei convenţii matrimoniale la un notar public.

Regimul comunităţii legale se declară în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă care preia declaraţia de căsătorie. Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale se face prin încheierea unei convenţii matrimoniale. Convenţia matrimonială se întocmeşte de notarul publicprin înscris autentificat, cu consimţământul ambilor soţi, document ce se prezintă ofiţerului de stare civilă la momentul depunerii declaraţiei de căsătorie.

Modificarea regimului matrimonial se poate cere de către soţi, după cel puţin un an de la data încheierii căsătoriei.

 Untitled

DIRECTOR EXECUTIV,

CODRUŢA SAVA

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*