Anunț finalizare proiect ”Cresterea eficientei pe piata a SC EUROCODE SRL, prin achizitia de utilaje performante”

mircea 2 redAnunţ finalizare proiect

Cresterea eficientei pe piata a SC  EUROCODE SRL, prin achizitia de utilaje performante”

 

Proiectul  “ Cresterea eficientei pe piata a SC  EUROCODE SRL, prin achizitia de utilaje performante”cod MySMIS 108434, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  a fost implementat de SC EUROCODE  SRL  și a avut o valoare totală de 839,457.13 LEI, din care 564,340.93 LEI reprezintă finanțarea nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul s-a derulat în perioada (09.03.2018) – (31.08.2018).

Obiectivele proiectului sunt:

  • Valorificarea sectorului productiv al societatii bazat pe modernizare tehnologica, realizabil prin achizitia a 3 echipamente tehnologice inovative, care vor facilita aplicarea unui nivel inalt de tehnologie nepoluanta si nedistructiva, respectiv achizitionarea unui buldoexcavator stage IV, un miniincarcator static rigid si un compactor static, echipamente ecoeficiente cu un grad inalt de tehnologizare, nepoluante si cu un grad redus de consum energetic, necesare pentru un flux tehnologic optim de prestare a lucrarilor de constructii, practic necesare creerii unei specializari nepoluante si nedistructive in categoria contructiei cladirilor si anume a infrastructurilor ( lucrarile de constructii afate sub cota 0.00 a cladirior) – terasamente ale cladirilor, fundatii instalatii si incaperi sub cota 0.00 a cladirilor.
  • Eficientizarea activitatii de lucrari de constructii cladiri industrial si rezidentiale desfasurate prin folosirea de tehnologii si utilaje noi, tehnologii noi nedistructive si nepoluante, crearea unei tehologii noi in categoria contructiei cladirilor si anume a infrastructurilor ( lucrarile de constructii aflate sub cota 0.00 a cladirior) – terasamente ale cladirilor, fundatii instalatii si incaperi sub cota 0.00 a cladirilor, eficientizaretehnologica materializata printr-o crestere economica a pozitiei pe piata, a societatii.
  • Crearea unui numar de minim 5 locuri de munca permanente, persoane defavorizate in cadrul microintreprinderii imediat dupa instalarea echipamentelor tehnologice, obiectiv care conduce implicit la imbunatatirea conditiilor de viata a persoanelor ce vor fi angajate.

Rezultatele obtinute si impactul proiectului la nivelul localității Reghin, sunt:

(1) Integrarea în procesul de prestare a serviciilor societatii a echipamentelor tehnologice achizitionate si dotate cu tehnologii moderne care respecta reglementarile în vigoare în ceea ce priveste siguranta muncii si impactul asupra mediului

(2) Crearea unui flux tehnologic optim de prestare a activitatii de prestare a lucrarilor de constructii,  modern si ecoeficient va avea ca rezultat o serie de avantaje tehnice

(3) Cresterea numarului mediu de salariati ca urmare a realizarii proiectului, fata de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea Cererii de Finantare, cu 5, respectiv crearea a 5 locuri de munca pentru persoane din categorii defavorizate.

 

Date de contact beneficiar:

SC EUROCODE SRL

(Reghin, str. Apalinei, nr 39, C ¼, Spatiul 4, etaj 1, jud Mures, TEL: 0740319074, Mail: eurocodemirceab@gmail.com)


 

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul

Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

mircea 2 red

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*