Proiectul “DE LA MARGINALIZARE LA INTEGRARE!”

Logo proiectProiectul “DE LA MARGINALIZARE LA INTEGRARE!” este un proiect implementat de Primăria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnologic “Vasile Netea” din Deda, cu Asociaţia Generală a Profesioniştilor în Vânzări din București şi Ioanida Turism, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea sărăciei.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.195.393,50 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 3.759.666,48lei;

Valoarea cofinanţării: 636.839,54.

Obiectivul general al proiectului este diminuarea fenomenului de excluziune sociala si saracie in comunitatea marginalizata din comuna Deda, prin furnizarea de masuri integrate de sprijin si asistenta pentru minim 150 de gospodarii, respectiv 565 persoane. Acest obiectiv se va realiza prin furnizarea de servicii integrate de crestere a accesului si a participarii la educatie, sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii, sustinerea antreprenoriatului, furnizarea de servicii medicale si sociale, imbunatatirea conditiilor de locuit, asistenta jurdica pentru reglementarea actelor, care se adreseaza membrilor comunitatii marginalizate din comuna Deda, in numar de 565 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din care 336 persoane beneficiare de masuri de ocupare din care cel putin 35,10% femei si 30% persoane de etnie roma din total grupul tinta de 565 persoane.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt structurate in functie de serviciile oferite persoanelor aflate in grupul tinta astfel:

Cresterea nivelului de informare si educatie pentru 200 de persoane, prin activitati de sprijin pentru cresterea accesului, participarii la educatie si prevenirea abandonului scolar, programe de tip ”Scoala dupa scoala” si „A doua sansa”, consiliere si educatie parentala, informare, activitatieducative, recreative si de dezvoltare.

-Imbunatatirea conditiilor de acces si participare pe piata muncii la nivel regional si local pentru 336 persoane din comunitatea Deda prin implemenarea de masuri integrate de ocupare: informare si orientare profesionala, mediere pe piata muncii precum si programe de formare profesionala.

-Dezvoltarea antreprenoriatului în comunitate prin furnizarea de servicii de consiliere antreprenoriala pentru 336 persoane si sprijinirea unui numar de 20 de persoane intreprinzatoare in a dezvolta si gestiona noi afaceri competitive;

-Dezvoltarea si implementarea unui pachet de servicii integrate, sociale, medicale si medico-sociale, adresate tuturor persoanelor inscrise i proiect.

-Îmbunatatirea conditiilor de locuire pentru 150 de familii care traiesc în comunitate.

Imbunatatirea situatiei juridice prin furnizarea de servicii de asistenta juridica catre 150 gospodarii pentru reglementarea actelor de proprietate a locuintelor.

-Dezvoltarea de campanii de informare si actiuni de voluntariat in vederea cresterii gradului de implicare si proactivitate a membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea marginalizata.

Proiectul a demarat la 12.02.2018 si are o perioada de implementare de 36 de luni, timp in care toate aceste obiective se vor atinge cu ajutorul expertilor implicati in implementarea poriectului din partea beneficarului si partenerilor proiectului.

sigle

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*