DECIZIE ISTORICĂ PENTRU VIITORUL PĂDURILOR ROMÂNEȘTI

COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 4 iulie 2018, Tribunalul Giurgiu s-a pronunțat în mod irevocabil în Dosarul civil nr.748/122/2018 prin care R.N.P.-ROMSILVA și Instituția Prefectului – Județul Mureș au obținut în mod irevocabil câștig de cauză pentru o suprafață de 9.323 ha pădure situată în Județul Mureș pe raza Ocoalelor silvice Răstolița și Lunca Bradului din cadrul Direcției Silvice Mureș.

Suprafața de fond forestier în cauză a fost revendicată în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate în baza Legii nr. 247/2005 de pretinși urmași ai baronului Banffy Daniel. Comisia Județeană Mureș a respins cererea de revendicare pe motivul că urmașii acestuia nu intrau în sfera de aplicare a prevederilor legilor de reparație din materia fondului funciar, imobilele acestuia nefiind preluate de Statul Român în mod abuziv ca urmare a legislației regimului comunist de după 6 martie 1945, ci ca o consecință a atitudinii potrivnice manifestate față de Statul Român.

Cu toate acestea, urmașii baronului Banffy Daniel s-au adresat Instanțelor judecătorești și au obținut în anul 2007 prin hotărâre judecătorească irevocabilă dreptul la reconstituire pentru această suprafață, cu obligarea la punere în posesie și eliberarea titlului de proprietate.

Pe baza unor ample cercetări arhivistice întreprinse de reprezentanții Direcției Silvice Mureș și Instituția Prefectului – Județul Mureș la toate instituțiile care gestionează arhivă, începând cu anul 2005 și până în prezent, în anul 2014 au fost descoperite o serie de documente în arhiva C.N.S.A.S. în legătură cu baronul Banffy Daniel, documente determinante pentru a conduce la retractarea hotărârii judecătorești prin care urmașii au câștigat această suprafață.

În concret, s-au descoperit documente care dovedesc faptul că baronul Banffy Daniel a fost condamnat de Instanță prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii și la cea complementară de confiscării integrale a averii pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la crime contra umanității, așa cum prevede Legea nr.312/1945 pentru urmărirea și sancționarea celor vinovați de dezastrul tarii sau de crime de război.

În baza acestor înscrisuri de o mare însemnătate în reanalizarea cauzei, s-a creat posibilitatea în anul 2014 pentru exercitarea unei căi de atac extraordinare împotriva hotărârii judecătorești pronunțate în anul 2007, astfel că s-a promovat o cerere de revizuire formulată la Judecătoria Reghin.

Cauza a fost strămutată la Judecătoria Giurgiu, Instanță care în anul 2016 s-a pronunțat pentru admiterea cererii de revizuire și de anulare a hotărârii judecătorești pronunțată în 2007. Împotriva hotărârii Judecătoriei Giurgiu, urmașii baronului Banffy Daniel au declarat recurs.

În urma soluționării recursului, Tribunalul Giurgiu s-a pronunțat în mod irevocabil, soluția fiind de respingere a recursului și de menținere a sentinței Judecătoriei Giurgiu.

Prin soluția dată și în urma rejudecării cauzei în sensul reanalizării condițiilor de reconstituire a dreptului de proprietate în baza noilor înscrisuri, Instanța a confirmat poziția consecventă a Direcției Silvice Mureș și a Instituției Prefectului – Județul Mureș, poziție susținută încă din anul 2005 în fața Instanțelor judecătorești și anume că persoanele din categoria criminalilor de război, a absenteiștilor, a colaboraționiștilor și a celor declarați inamici ai Statului Român și a Puterilor Aliate, la care face referire art. 8 din Convenția de armistițiu de la 12 septembrie 1944, nu intră în sfera de reconstituire în baza legilor fondului funciar.

Precizăm faptul că suprafața de 9.323 ha nu a fost pusă în posesie, iar prin Decizia pronunțată de Tribunalul Giurgiu, această suprafață rămâne mai departe în proprietatea Statului Român.

Cazul prezentat face parte din demersurile ce țin de apărarea integrității fondului forestier național de stat, nefiind singular. RNP Romsilva, prin Direcția Silvică Mureș, împreună cu Instituția Prefectului Județului Mureș, continuă demersurile în instanță în alte procese ce au în vedere reconstituirea fără drept pentru aproximativ 20.000 de hectare (câștigate fără drept de urmași ai familiilor Banffy, Kemeny, Elteto). O parte din aceste litigii aflate pe rol vizează cereri de revizuire împotriva unor hotărâri judecătorești anterioare, toate cu suprafețe însemnate de păduri, prin care urmași ai marilor proprietari de păduri din județul Mureș le-au obținut în mod irevocabil.

Soluția face parte din categoria celor câștigate anterior de RNP. Vorbim aici de o suprafață de 24.000 de hectare, pentru care Direcția Silvică Mureș a avut câștig de cauză la Tribunalul Brăila în 2012, când printr-o decizie civilă a acestei instanțe s-a tranșat irevocabil faptul că Domeniul Silvic Gudeamesterhaza SA nu este persoană îndreptățită la reconstituire cu aceasta suprafață recunoscuta de instanțele mureșene, alături de cele aproximativ 14.000 de hectare câștigate de Direcția Silvică Mureș la Tribunalul Botoșani în cursul anului 2015 în confruntare cu urmași ai familiei Elteto.

Este o decizie istorică atât pentru județul Mureș cât și pentru Direcția Silvică Mureș. Ne exprimăm bucuria că instanțele au analizat cu toată seriozitatea argumentele noastre și astfel am reușit să păstrăm în patrimoniul statului o suprafață uriașă de pădure. Putem spune, cu toată responsabilitatea, că vom lupta în continuare pe toate căile legale pentru viitorul pădurilor noastre, pentru ca ele să rămână în mâinile profesioniștilor, care să le transmită cu potențial maxim urmașilor noștri”, a declarat directorul Direcției Silvice Mureș, ing. Ovidiu Chiorean.

Biroul de presă al Direcției Silvice Mureș

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*