Consilierii reghineni se întrunesc în şedinţa ordinară

Consilierii locali reghineni se vor întruni joi, 28 iunie în şedinţa ordinară, având pe ordinea de zi 20 proiecte de hotărâri plus punctul diverse.

Pe masa consilierilor se vor afla următoarele proiecte de hotărâri:

 

Proiect privind alegerea președintelui de ședință pe lunile IULIE-AUGUST 2018.

 

Proiect privind aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin ce se va deplasa in localitatea Érd-Ungaria, în perioada 31 august- 3 septembrie 2018

 

Proiect privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația K’ARTE în vederea organizării ediției a VII-a a Festivalului „Pădurea Rotundă-Film și artă contemporană”

 

Proiect privind aprobarea modificării și completării, prin act adițional, a Contractului de concesiune nr.45/17.10.2007 încheiat între Municipiul Reghin și Asociația Culturală ”ARS MARIS” Reghin.

 

Proiect privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Asistență Socială.

 

Proiect privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin

 

Proiect privind aprobarea participării Municipiului Reghin și a cheltuielilor legate de proiectul „Extinderea, reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 din Municipiul Reghin, județul Mureș” în cadrul Obiectivului specific 10.1/învăţământ antepreșcolar și preșcolar, Apel de proiecte nr. POR 2017/10/10.1/10.1a/1/7 regiuni

 

Proiect privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Extinderea, reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 din Municipiul Reghin, județul Mureș” – FAZA S.F. + D.A.L.I

 

Proiect privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș în vederea organizării și desfășurării Concursului profesional al serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență.

 

Proiect privind aprobarea sprijinului financiar acordat în conformitate cu prevederile O.G.nr.82/2001 unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, de pe raza municipiului Reghin.

 

Proiect privind aprobarea vânzării locuinței ANL, situată în Reghin , Str. Libertății, nr.22, ap.15 către chiriașul GLIGA VIOREL-OVIDIU.

 

Proiect privind vânzarea directă a imobilului –teren intravilan situat în municipiul Reghin, str. Stadionului, nr.3

 

Proiect privind vânzarea directă a imobilului –teren intravilan situat în municipiul Reghin, str. Viorelelor, nr.14

 

Proiect privind vânzarea directă a imobilului –teren intravilan situat în municipiul Reghin, str. Iernuțeni, nr.120

 

Proiect privind completarea anexei la HCL nr.23/2001 privind însușire inventarului domeniului public al Municipiului Reghin.

 

Proiect privind aprobarea operațiunii cadastrale de modificare a suprafeței și de repoziționare a geometriei imobilului – teren situat în Reghin, str. Terasei, nr.2A-2B.

 

Proiect privind aprobarea operațiunii cadastrale de modificare a suprafețelor imobilelor – terenuri situate în Reghin, str. Sării, nr.43 și str. Parcul Tineretului, nr.3.

 

Proiect privind modificarea art. 1 din HCL Reghin nr. 113/25.05.2018 privind aprobarea operațiunii cadastrale de modificare a limitelor, fără modificarea suprafeței totale a imobilului – teren situat în Reghin, str. P-ța Petru Maior, nr.38 și a imobilului – teren Strada Licurici.

 

Proiect privind întabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Reghin asupra imobilului-teren în suprafață de 418,12 mp, situat în Reghin, strada Rândunelelor, nr.7.

 

Proiect privind aprobarea operațiunii cadastrale de dezlipire a imobilului-teren ,situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.44/A

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*