Prima Împădurire – subvenționată de stat

Prima Împădurire – subvenționată de stat

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pune la dispoziția doritorilor programul „Prima împădurire”. Prin intermediul programului, statul român încearcă să-i convingă pe proprietarii de terenuri agricole nelucrate să le schimbe destinația, crescând în acest fel suprafețele forestiere din România.

„Până în data de 31 martie 2017, ora 16:00, cei interesaţi pot accesa Schema de ajutor de stat Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite, aferentă Măsurii 8 – Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor, Submăsura 8.1 Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite din cadrul PNDR 2014-2020”, se arată în comunicatul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Alocarea bugetară stabilită pentru sesiunea noiembrie 2016-martie 2017 este de 50 de milioane de euro, iar finanțarea maximă pentru un proiect este de 7 milioane de euro.

 

Condiții necesare

Pentru a fi declarați eligibili, proprietarii de terenuri agricole ce vor să intre în programul „Prima împădurire”, trebuie să întrețină și să păstreze pădurea până în momentul în care aceasta ajunge la maturitate, în caz contrar, proprietarii vor pierde finanțarea pentru program, dar și subvențiile ulterioare de la APIA. La înființarea pădurii, se va primi prima tranșă de 6000 de euro pe hectar, iar ulterior câte 2700 euro pentru hectarul de pădure. Totodată, terenurile agricole ce urmează a fi înscrise în program trebuie să reprezintă o suprafaţă de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în urmă cu cel puţin doi ani, iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de eco-condiţionalitate (GAEC/SMR) relevante.

Dintre terenurile propuse pentru împădurire prioritate au cele situate în zonele deficitare în păduri, dar se iau în calcul şi alţi factori, cum ar fi mărimea plantaţiei, funcţia plantaţiei forestiere realizate sau diversitatea speciei.

Sprijinul financiar acordat fermierilor ca valoare fixă este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime.

Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere acoperă şi costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire. Se acordă, de asemenea, o primă anuală, care acoperă lucrările de întreţinere a plantaţiilor pe o perioadă de maximum şase ani până la închiderea stării de masiv, efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv şi pierderile de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafaţa împădurită.

 

Cine poate accesa fonduri

Beneficiari ai măsurii pot fi deţinătorii publici de teren agricol şi neagricol, deţinătorii privaţi de teren agricol şi neagricol şi forme asociative ce deţin teren agricol şi neagricol.

În categoria deţinătorilor publici de teren sunt incluse unităţile administrativ-teritoriale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor şi ale altor persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora. Beneficiarii publici sunt eligibili doar pentru prima de împădurire.

Deţinătorii privaţi de teren includ persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.

 

Alexandra COTOI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*