Elevi și profesori din Turcia, Portugalia, Letonia, Estonia, Italia, Polonia vor vizita Școala Gimnazială „Miron Cristea” din Toplița

Școala Gimnazială „Miron Cristea” din Toplița este, începând de la 1 septembrie 2016, membră a două parteneriate strategice școlare ERASMUS+ intitulate: Sustainable consumption and production in social life (2016-1-PL01-KA219-026190_5) și Working with movies – moving people and their ideas (2016-1-TR01-KA219-035176_2).
Ambele proiecte, finanțate în cadrul programului european Erasmus+, se vor desfășura pe o perioadă de doi ani, fiecare proiect implicând câte patru schimburi transnaționale de elevi și profesori la școlile țărilor partenere, dintre care două vor fi găzduie în România, la Școala Gimnazială „Miron Cristea” din Toplița.
Această cooperare internațională, care implică aducerea laolaltă a oamenilor din medii sociale diferite, va ajuta la creșterea sentimentului de apartenență la o comunitate europeană unită, îmbunătățind competențe cheie precum: competențe TIC, abilități de comunicare, lucru în echipă, dialog intercultural, acceptare socială, toleranță și dezvoltarea spiritului creativ și inovator. De asemenea, interacțiunea directă cu școlile și politicile europene va oferi cadrelor posibilitatea de a explora noi metode de predare, în conformitate cu standardele europene.
Statisticile Agenției Europene de Mediu arată că Europa consumă mai multe resurse decât majoritatea altor regiuni din lume. Confruntându-ne cu probleme de consum și utilizare excesivă a resurselor limitate, am decis să punem în aplicare un parteneriat școlar internațional pentru sensibilizarea elevilor cu privire la consumul durabil și benefic mediului înconjurător.
Pe baza unei analize aplicată în toate școlile implicate, parteneriatul din cadrul proiectului Sustainable consumprion and production in social life vine ca rezultat în urma a șapte luni de negocieri purtate în mediul social, între parteneri și urmărește promovarea necesității unei atitudini prietenoase asupra mediului și dezvoltarea unui comportament responsabil de consum durabil.
Proiectul Working with movies-moving people and their ideas a fost inspirat de un comunicat de presă al Comisiei Europene, din data de 19 aprilie 2013, Bruxelles. Potrivit acestui comunicat, deși elevii și profesorii din Europa preferă utilizarea tehnologiei la clasă și deși numărul calculatoarelor din școli s-a dublat din 2006, cele mai multe școli fiind conectate la internet, utilizarea tehnologiilor moderne în predare se realizează inegal la nivel european, astfel, nivelul competențelor digitale în rândul elevilor variind. În acest sens și în concordanță cu tematica largă a proiectului, ne propunem să realizăm filme educative de lungime medie, de actualitate și interes general, cu tematici focusate pe valorile fundamentale ale societății actuale: toleranța, respectul, empatia, coexistența, reducerea rasismului, reducerea discriminării persoanelor cu handicap, reducerea excluderii din medii sociale diferite.  Proiectul are astfel un dublu beneficiu: pe de o parte, elevii și profesorii se vor focusa pe tratarea problemelor sociale, iar pe de altă parte vor produce rezultate finale utilizând tehnologii moderne.
 Coordonator proiecte prof. URBAN Maria-Alexandra

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*