PNL și dezvoltarea județului Mureș

chrtesDezvoltare urbană și dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale. Vom susține infrastructura de transport rutier, în special pentru următoarele proiecte:

Reabilitarea sistemului rutier pe drumul judeţean DJ 151B Ungheni –Târnăveni, jud. Mureş, inclusiv reabilitare poduri, pe o porțiune de 25,7 km de drum judeţean intens circulat.
Reabilitare DJ 106 Agnita – Sighişoara, în parteneriat cu Judeţul Sibiu. Se propune reabilitarea unei porţiuni de 15,53 km de drum judeţean, într-o zonă cu potenţial turistic.
Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 152A Tîrgu- Mureş-Band-Şăulia şi DJ 151A Luduş- Sărmaşu – lim. jud. Bistriţa-Năsăud. Se propune reabilitarea unei porţiuni de 58,19 km de drum judeţean, în zona de vest a judeţului.
Propunem sprijinirea competitivității economice prin creșterea interacțiunilor dintre sectorul public și intreprinderi sau cetățeni, prin valorificarea superioară a potențialului tehnologiei informațiilor și comunicațiilor.

Protecţia mediului înconjurător, eficienţă energetică, utilizarea surselor alternative de energie. Se va începe cu reabilitarea din punct de vedere al eficienței energetice a tuturor imobilelor aparținătoare Consiliului Județean Mureș. Ca prioritate vom susține Proiectul „Râul Mureş – izvor de viaţă şi prosperitate” are ca obiectiv dezvoltarea durabilă a localităţilor situate de-a lungul râului Mureş, prin indicarea unor soluţii durabile în vederea îmbunătăţirii calităţii apei, a asigurării biodiversităţii şi a extinderii ariilor naturale în zona străbătută de râul Mureş. În cadrul acestui proiect integrat se analizează şi posibilitatea construirii a cinci piste de biciclete pe traseele: Târgu-Mureș-Reghin, 2 piste pe traseul Târgu-Mureș-Sovata, Târgu-Mureș-Zau de Câmpie, Reghin-Sovata. Administrarea ariilor naturale protejate din Defileul Mureșului și Valea Gurghiului va fi asigurată de mureșeni pentru mureșeni, prin înființarea unei Asociații Județene de Dezvoltare Durabilă, care va prelua atribuțiile de administrare.
Reabilitarea infrastructurii sociale a județului Mureș. Ca infrastructură socială susținem proiectul „Reabilitare clădire internat la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 3 Reghin”. Vom demara un program amplu de reabilitare a tuturor școlilor incluzive și de tip familial ale DGASPC.
Dezvoltarea turismului. Sprjinirea agroturismului prin participarea activă ca parteneri la manifestări care au ca scop promovarea satului mureșean. Inițierea unui Festival al Câmpiei Mureșene, similar celor două festivaluri de pe Valea Mureșului și Valea Gurghiului.

Dezvoltarea resurselor umane, creşterea incluziunii sociale şi ocupării forţei de muncă. Prin Programul Operațional Capital Uman, se vor promova măsuri active de ocupare pe piața forței de muncă.
Asigurarea unei administraţii publice locale eficiente, transparente și orientată spre cetățean. Perfecționare continuă a personalului din administrația publică locală.
Zona Metropolitană – motorul economic al județului Mureș. În viitor, județul Mureș va reprezenta unul dintre cele mai importante noduri de transport din Transilvania. Vom avea centură ocolitoare, autostradă, vom moderniza aeroportul, vom demara proiectul pentru construcția a 4 benzi de circulație pe traseul Tg. Mureș – Ungheni și mai ales un transport în comun integrat pentru toată Zona Metropolitană.

Aeroportul Transilvania – o nouă viziune, o nouă strategie. Susținem dezvoltarea Aeroportului în contextul viitorului nod de transport din județul Mureș, prin atragerea a peste 30 de milioane de euro necesari unor investiții urgente. În noua strategie de dezvoltare a Aeroportului Transilvania se va avea în vedere crearea unei zone Cargo pentru transportul de mărfuri din județul Mureș și zona centrală a Transilvaniei.
Valorificarea patrimoniului cultural.
Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii din Tîrgu Mureş;
Reabilitarea exterioară a Palatului Culturii şi crearea de noi spaţii multifuncţionale;
Reabilitarea Palatului Administrativ din Tîrgu Mureş;
Reabilitarea Palatului Apollo din Tîrgu Mureş;
Reabilitarea Castelului Bornemisza din Gurghiu;
Reabilitarea Castelului Ugron din Zau de Câmpie;
Înființarea Muzeului Industriei Mureșene;
Înființarea Muzeului de Arte Vizuale și Artă Contemporană;
Înființarea unei secții dedicate Comunismului și Foștilor Deținuți Politici;
Modernizarea Complexului de la Oarba de Mureș și programe speciale dedicate veteranilor de război.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*