Calitatea de a fi asigurat medical

Chiar dacă sistemul este implementat de o perioadă bună de timp, calitatea de asigurat ridică încă semne de întrebare în rândul cetățenilor, cu privire la drepturile și obligațiile acestora. Pentru început, trebuie să reamintim faptul că pe site-ul  Casei Naționale de Asigurări de Sănătate www.cnas.ro, puteți realiza procedura de verificare a calității dumneavoastre de asigurat, printr-o procedură simplă: accesați site-ul, iar la secțiunea Servicii, vă introduceți CNP-ul dumneavoastră. Calitatea de asigurat vine cu anumite drepturi, dar și obligații. Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de bază, în conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății. Pachetul de servicii de bază este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, în colaborare cu organizațiile implicate în sistemul sanitar.
Asigurații au dreptul de a alege furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, având totodată dreptul de a fi înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de legislație, suportând cheltuielile de transport, dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate. În cazul în care dorim să schimbăm medical de familie, e dreptul nostru, dar doar după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia. Asiguratul are dreptul de a beneficia de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor.
Totodată, asigurații au dreptul de a beneficia de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, de servicii medicale de urgentă, unele servicii de asistență stomatologică și de tratament fizioterapeutic și de recuperare.
În categoria drepturilor, asigurații pot beneficia de servicii și dispozitive medicale, medicamente și materiale sanitare, în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii, dar și de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu precum și de confidențialitatea datelor în privința diagnosticului și a tratamentului. Un alt aspect important referitor la aceste servicii îl reprezintă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale, precum și dreptul de a avea concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.
Pe de altă parte, asiguratul are obligația de a se înscrie pe lista unui medic de familie precum și de a-l anunța ori de câte ori apare o modificare în starea de sănătate a pacientului. Prezentarea asiguratului la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru este tot o obligație a asiguratului, care este obligatoriu să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o altă categorie de asigurați.
E bine știut faptul că, mai nou, există persoane care decid să se trateze ”după ureche”, chiar dacă au beneficiat de un tratament și de indicațiile medicului. Acest lucru nu trebuie să se întâmple, deoarece calitatea de asigurat prevede ca obligație a asiguratului, respectarea indicațiilor și a tratamentului medical de specialitate. Asiguratul trebuie să aibă un comportament civilizat și o conduită morală respectabilă în relația cu personalul medical, precum și achitarea contribuției datorate fondului și a sumei reprezentând coplata, în condițiile stabilite prin contractul-cadru. Prezentarea în fața furnizorilor de servicii medicale a documentelor justificative ce atesta calitatea de asigurat este o altă obligație a asiguratului, care beneficiază de serviciile medicale. Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat, beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și a bolilor cu potențial endemo-epidemic, precum și al bolilor prevăzute în Programul național de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.
Însoţitorii trebuie să cunoască faptul că tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoțește copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum și pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav internate, se suportă de către casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezența lor pentru o perioadă determinată.
sursa: www.cnas.ro

DR.Iuliu Moldovan

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*