Start înscrierilor şi reînscrierilor la Grădinițe

S-a dat startul înscrierilor şi reînscrierilor la grădiniţe a copiilor cu vârsta cuprinsă între trei şi şase ani. Reînscrierea copiilor care frecventează cursurile în acest an şcolar se face în perioada 10-20 mai, iar înscrierea copiilor care vin pentru prima dată în grădiniţă, în grupa mică, se face în două perioade diferite, 23 mai – 17 iunie şi 27 iunie – 29 iulie. Inspectoratul Şcolar al judeţului Mureş asigură toate măsurile necesare şi respectarea tuturor etapelor calendarului înscrierii în grădiniţă, astfel încât întregul proces să fie finalizat până la data de 29 iulie. Municipiul Reghin pune la dispoziţia părinţilor 230 de locuri, din care 160 la cele  şase Grădiniţe cu Program Prelungit şi 70 de locuri la cele şapte Grădiniţe cu Program Normal.
„În judeţul Mureş avem locuri suficiente în grădiniţe, toţi copiii se vor regăsi pe listele unei instituţii de învăţământ, chiar dacă există preferinţe cu privire la o anumită instituţie, repartiţia se va face pe baza criteriilor stabilite de Minister”, a declarat Ştefan Someşan, inspector şcolar general ISJ Mureş.
Fiecare grădiniţă trebuie să stabilească un orar propriu pentru înscrieri şi să-l pună la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, atât la avizier, cât şi pe site-ul instituţiei. Unităţile de învăţământ preşcolar au obligaţia de a informa părinţii cu privire la capacitatea grădiniţei, numărul de locuri aprobat pentru anul şcolar 2016-2017, criteriile de înscriere şi în perioada 4 mai – 29 iulie, evoluţia zilnică a înregistrărilor. Criteriile generale de înscriere, potrivit Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sunt următoarele: apropierea de domiciliul copilului, existența unui frate sau soră a copilului, înscris în unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea, existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului. Perioadele de înscriere şi reînscriere la nivelul fiecărei grădiniţe şi orarul aferent sunt stabilite de conducerea unităţilor de învăţământ.
Potrivit actului normativ, documentele de care au nevoie părinţii pentru a-şi înscrie copiii la grădiniţă sunt
următoarele: cererea de înscriere, certificatul de naştere al copilului (copie legalizată), fişa medicală, avizul epidemiologic, adeverinţele cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale (pentru grădiniţele cu program prelungit).
Înscrierea în grădiniţele de stat se face fără perceperea unor taxe de înscriere, iar discriminarea copiilor, după orice fel de criteriu în procesul de înregistrare este interzisă.
Laura PAȘCAN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*