Consilierii reghineni convocaţi la şedinţă ordinară

Mâine, 15 decembrie consilierii locali reghineni sunt convocaţi la o nouă şedinţă ordinară de la ora 14:00 la sediul Primăriei municipiului Reghin. Ordinea de zi cuprinde 7 proiecte de hotărâre plus punctul diverse.

Ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Reghin prin Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat să elibereze acordul în vederea executării lucrărilor de branșare și/sau racordare la utilități publice pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Reghin.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Etapa I – Schimbare de destinație din teren neproductiv în teren aflat permanent sub apă Etapa II-Înființare exploatare agregate minerale și execuție amenajare piscicolă.

3. Proiect de hotărâre privind interzicerea închirierii terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Reghin în vederea desfășurării activităților de comercializare a articolelor pirotehnice.

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai-consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg Mureș din data de 06.01.2016.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plata din municipiului Reghin aprobat prin HCL nr.10/29.01.2015.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de autorizare și desfășurare a activitaților comerciale pe raza Municipiului Reghin, aprobat prin HCL 85/2013.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Biroului APL,relații cu publicul

Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile IANUARIE-FEBRUARIE 2016.

Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*