COMUNICAT DE PRESĂ

PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI “ AJUTOR PENTRU SUCCES – Proiect pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinatate”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Programul : Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv

la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Apelul pentru proiecte POCU/784/6/24

Titlul proiectului: ” AJUTOR PENTRU SUCCES – Proiect pilot de stimulare a participarii la educatie a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate”

Contract: POCU/784/6/24/139697

31.12.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI “ AJUTOR PENTRU SUCCES – Proiect pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinatate”

 SC YMAC SABY COMPANY SRL împreună cu SC GRANT CONSULTING SRL în calitate de Partener 1 și ASOCIAȚIA PENTRU FORMARE, EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE ”EUROFED” în calitate de Partener 2, implementează în perioada 21.04.2021 – 31.12.2023 proiectul cu titlul “ AJUTOR PENTRU SUCCES – Proiect pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinatate”, cod SMIS 139697.

 Obiectivul General al proiectului îl reprezintă furnizarea de măsuri integrate de prevenire și de asigurare de oportunități egale pentru 270 copii/elevi ai căror părinți sunt plecați în străintate, care fac parte din categoria grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității romă și pe elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, cu scopul creșterii participării acestora la învățămantul preșcolar și școlar și de reducere a părăsirii timpurii a școlii de către aceștia.

EFECTELE POZITIVE GENERATE DE PROIECT PE TERMEN LUNG SUNT:

  • Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățămant/UAT-uri și/sau alte tipuri de instituții cu responsabilități în domeniul educației copiilor cu părinți plecați în străinatate (ONG-uri, atle instituții publice locale cu responsabilități în domeniu);
  • Servicii de suport educațional pentru stimularea participării și prevenirea abandonului școlar / părăsirii timpurii a școlii pentru 270 copii și elevi (activități de dezvoltare deprinderi de comunicare și limbaj pentru 50 copii preșcolari și sesiuni de dezvoltare de abilități sociale relaționate cu învățarea pentru 220 persoane);
  • Activități recreative și de socializare adresate copiilor și elevilor (organizarea a 22 de tabere tematice pentru 220 elevi și organizarea de ateliere pentru 50 preșcolari);
  • Acordarea de subvenții (ajutoare) în valoare de 100 lei / lună / copil timp de 18 luni;
  • Organizarea unei campanii de informare și coștientizare prin elaborarea și diseminarea unei broșuri de informare și conștientizare, organizarea a 27 evenimente de informare și conștientizare și derularea unei campanii de informare și constientizare în mediul online.

 REZULTATE REALIZATE:

–  57 preșcolari (3-5 ani), 73 elevi învățământ primar (6-10 ani), 75 elevi învățământ gimnazial (11-14 ani), 35 elevi învățământul secundar inferior (14-16 ani), 159 părinți/tutori identificați și selectați.;

–  50 copii preșcolari implicați în activități de dezvolare a deprinderilor de comunicare și limbaj;

– 166 elevi implicați în sesiunile de dezvoltare de abilități sociale relaționate cu învățarea;

–  166 persoane implicate în sesiuni de activități de învățare emoțională;

–  216 elevi consiliați și informați în cadrul serviciilor psiho-sociale de sprijin;

– 2 ateliere de creație;

– 50 preșcolari participanți în cadrul celor 2 ateliere de creație;

– 216 subvenții (ajutoare) acordate prin proiect elevilor și copiilor cu părinții plecați în străinatate

– 159 tutori/părinți/persoane în grija cărora sunt lăsați copii ai căror părinți sunt plecați în străinatate implicate în activități de consiliere parentală

– Îmbunătățirea ratei de cuprindere în învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii cu 216 copii preșcolari și elevi cu parinții plecați în străintate ca urmare a implementării prezentului proiect

– Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii prin sprijinirea participării în învățământul primar și secundar și prin dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenție pentru 216 copii preșcolari și școlari și elevii cu părinții plecați în străintate în cadrul prezentului proiect.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4,776,065.99 lei din care: 3,920,011.67 lei contribuția Uniunii Europene, 691,766.75 lei contribuția din bugetul național al României și 164,287.57 lei contribuția Beneficiarului.

 

Proiectul beneficiază de co-finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Date de contact:

SC YMAC SABY COMPANY SRL

Adresă de corespondență: Tg. Mureș, str. Suceava, nr. 53C, cod poștal 540366, jud. Mureș

E-mail: ajutorpentrusucces@ymac-company.ro

RADU CARMEN-ALINA

Manager proiect

Tel: 0747.133.135

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*