COMUNICAT DE PRESĂ

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate

Titlul proiectuluiDE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE!

Contract: POCU/18/4/1/115353

Primăria Comunei Deda în calitate de solicitant

informează înființarea prin intermediul proiectului

 ”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE!”, ID: 115353,

a unei firme cu domeniul de activitate: Colectarea și epurarea apelor uzate

Vă informăm că prin intermediul proiectului  ”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE!”, ID: 115353, a fost înființată firma FORUM DINAMIC SERV din satul Filea, comuna Deda, județul Mureș.  

Înființarea de noi societăți comerciale reprezintă un pas semnificativ în dezvoltarea economică a comunităților. Aceste noi afaceri nu doar aduc prosperitate, ci și contribuie la crearea unei infrastructuri locale de  care beneficiază în mod direct locuitorii din zonă. Iată câteva moduri în care înființarea de noi societăți ajută și dezvoltă economia comunei:

  1. Servicii Locale: Cu apariția noilor afaceri, locuitorii comunei au acum acces la servicii locale, eliminând astfel necesitatea de a se deplasa pe distanțe mari pentru a obține aceste servicii. Acest lucru nu doar economisește timp și efort, ci și reduce costurile asociate cu transportul sau cu accesul la serviciile necesare.
  2. Locuri de Muncă: Noile societăți comerciale necesită forță de muncă locală pentru a funcționa. Acest lucru înseamnă că se creează noi locuri de muncă pentru rezidenții din comunitate. Această oportunitate de angajare sprijină familii și indivizi și stimulează creșterea economică locală.
  3. Creșterea Economică: Prin taxele și impozitele plătite de noile afaceri, comunitatea poate beneficia de resurse financiare suplimentare. Aceste fonduri pot fi investite în infrastructură, educație, sănătate și alte proiecte comunitare care îmbunătățesc calitatea vieții locuitorilor.
  4. Diversificarea Economiei: Cu noi afaceri care apar în comunitate, economia devine mai diversificată și mai rezistentă la fluctuațiile economice. Această diversificare reduce dependența de o singură sursă de venit și contribuie la stabilitatea economică pe termen lung.
  5. Stimularea Antreprenoriatului Local: Înființarea de noi societăți comerciale poate inspira și alți antreprenori locali să încerce să-și deschidă propriile afaceri. Acest proces poate crea un ecosistem antreprenorial sănătos, care stimulează inovația și dezvoltarea economică în comunitate.

În concluzie, înființarea de noi societăți comerciale are un impact profund asupra economiei locale și a calității vieții rezidenților. Această dezvoltare economică nu doar aduce prosperitate, ci și întărește comunitatea și oferă oportunități mai bune pentru toți cei implicați.

Valoarea totală eligibilă a proiectului rămâne 27.195.393,50 lei

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 3.759.666,48lei;
  • Valoarea cofinanţării: 636.839,54

Persoana de contact:

Carmen COTRUS – Manager proiect

telefon 0745830435

e-mail: deda@consultantams.ro

https://www.facebook.com/proiect.deda

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*