COMUNICAT DE PRESĂ Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile

 
 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor

Obiectiv Tematic – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

Obiectiv Specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor.

 

„Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile”

 20.09.2023

 Comunicat de presă începere implementare proiect „Instalare sistem de panouri fotovoltaice si pompe de caldura in cadrul firmei SC DELASON SRL”

 DELASON SRL, cod de identificare fiscală 13422384, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/537/2000, cu sediul în str. Calea Baratilor, nr. 18, C2, Albeşti, jud. Mureş, România, derulează începând cu data de 15.03.2023 proiectul cu titlul „Instalare sistem de panouri fotovoltaice si pompe de caldura in cadrul firmei SC DELASON SRL”, cod SMIS 160855, cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POIM în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a proiectului este de 837.850,36 lei din care:

  • 136,07 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă totală
  • 069,80 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC
  • 188,79 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
  • 938,84 lei – Cofinanțare

Obiectivul general al proiectului:

Principalul obiectiv urmărit de prezentul plan de investiții este creșterea eficienței energetice care va avea ca impact reducerea emisiilor GES, dezvoltarea unor surse de energie curată la nivelul societății, înregistrarea de economii în consumul anual de energie primară și reducerea intenstății energetice a activității societății contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene pentru perioada 2021- 2030, asumate la nivel național prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile şi creşterea eficienţei energetice.

Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent ”Programului Operațional Infrastructură Mare” (POIM 2014-2020), axa prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, prioritatea de investiții 11.1 – Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor, și anume asigurarea de eficiență energetică și reducerea consumului.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:

  1. Instalare de sistem fotovoltaic si pompe de calcura cu o putere instalată totala de 127,92 kW/h instalat la locația de implementare a proiectului de investiții, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.
  2. Rezultat de emisii de gaze cu efect de seră diminuat cu 12% față de anul 2021, ca urmare a implementării proiectului de investiții, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.

Perioada implementării proiectului: 15.03.2023 – 31.12.2023

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact: Nume: Bașa Petru DELASON SRL

Telefon: 0744518071

e-mail: basapetre@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*