2601 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Mureș

În primele șapte luni ale anului 2023, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Mureș au fost încadrate în muncă 2601 persoane, dintre care 1159 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 1134 au peste 45 de ani, 206 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 116  au vârsta cuprinsă între 30 și 35 de ani, 295 au vârsta cuprinsă intre 25-29 de ani (295 tineri NEET) iar 850 sunt tineri sub 25 de ani (850 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1186 provin din mediul urban, iar 1415 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale (823), urmate de cele cu studii gimnaziale (606), studii profesionale (550). Numărul celor cu studii primare este de 338, al celor cu școli postliceale este de 61, iar cei cu studii universitare  sunt în număr de 223.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM MUREŞ, 814 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele șapte luni ale anului 2023, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 7139 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă  MUREŞ , puteți accesa www.anofm.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*