ANUNȚ pentru proiectul “Educația – Garanția unui viitor diferit”

SC YMAC SABY COMPANY SRL, cu sediul în Craiova, strada Recunoștinței, nr. 19, județul Dolj, adresa de corespondență: Târgu Mureș, str. Suceava, nr. 53 C, cod poștal 540366, jud. Mureș, telefon: 0740030767, e-mail: neets.nord@gmail.com, achiziționează prin procedură competitivă conform Ordinului 1284/2016 servicii de organizare evenimente – Întâlniri de afaceri, pentru proiectul “Educația – Garanția unui viitor diferit”, Cod proiect 150203, derulat în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru.

Contractul are o durată de 7 luni. Valoarea estimată a contractului este de 217.714,32 lei fără TVA.

Ofertele pot fi trimise sau depuse personal până la data de 12.06.2023, ora 12.00 la adresa Târgu Mureș, str. Suceava, nr. 53 C, cod poștal 540366, jud. Mureș. Oferta trebuie să conțină opis, paginile să fie numerotate și să fie predate atât în format tipărit cât și electronic (în plic documentația scanată pe stick, individual, conform opis).

Detalii suplimentare privind documentația pentru ofertanți pot fi solicitate la e-mail neets.nord@gmail.com. Toate răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi transmise persoanelor interesate fiind publicate pe website-ul fonduri-ue.ro, secțiunea Achiziții Beneficiari Privați.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*