Demararea proiectului ,,MIND – Minte Deschisă pentru un Nou Drum”

COMUNICAT DE PRESĂ

PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI “ MIND – Minte Deschisă pentru un Nou Drum”

SC DIGITAL TRAINING SRL în parteneriat cu SC YMAC SABY COMPANY SRL în calitate de partener 1 și SC BEGLI EVENTS SRL în calitate de partener 2 implementează în perioada 04.07.2022 – 31.12.2023 proiectul cu titlul “ MIND – Minte Deschisă pentru un Nou Drum”, cod SMIS 153920.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de ocupare al 378 tineri NEETs șomeri cu vârste cuprinse între 16-29 ani înregistrați la Serviciul Publice de Ocupare din regiunea mai puțin dezvoltată Centru, cu accent pe cei din categorii defavorizate cum ar fi rromi și din mediu rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului în rândul acestora pe perioada proiectului.

Proiectul își propune îmbunătățirea posibilităților de încadrare pe piața muncii a tuturor celor 378 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) vizați de proiect (din care cel puțin 163 își vor găsi un loc de muncă) și de calificare a acestora (din care cel puțin 341 tineri vor obține certificare (90%).

De asemenea, proiectul se înscrie în Axa Prioritară 1 Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; Prioritatea de investiții: 8.ii Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor(FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea eligibilă; Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, inregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea eligibilă.

BENEFICIILE GRUPULUI ȚINTĂ:

– 378 tineri NEETs vor fi informați și conștientizați cu privire la necesitate și importanța formării profesionale și a angajării, inclusiv a angajării pe cont propriu,

– 378 tineri NEETs vor fi înregistrați ca șomeri la SPO și vor fi profilați în una din cele 4 categorii de ocupabilitate A – ușor ocupabil, B – mediu ocupabil, C – greu ocupabil și D – foarte greu ocupabil,

– 322 tineri NEETs din categoriile de ocupabilitate B, C și D vor fi înscriși la cursurile de formare profesională din cadrul proiectului, din care minim 44% (163) vor dobândi o calificare, respectiv își vor îmbunătăți competențele profesionale

– 378 tineri NEETs șomeri înregistrați la SPO cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani cu domiciliul/reședința în regiunea mai puțin dezvoltată Centru vor fi mediați pe piața muncii, din care minim 163 (peste 44%) își vor găsi un loc de muncă (inclusiv prin ocupare pe cont propriu)

– 56 tinerii NEETs din categoria de ocupabilitate A – ușor ocupabil vor beneficia de serviciile de dezvoltare a antreprenoriatului, respectiv vor participa la cursuri de formare în antreprenoriat, vor beneficia de servicii de consiliere în vederea dezvoltării și finalizării planurilor de afaceri, vor participa la un concurs de planuri de afaceri în cadrul cărora vor fi selectate și finanțate cele mai bune 10, vor beneficia de servicii de monitorizare și consiliere timp de 12 luni în vederea înființării și dezvoltării celor 10 planuri de afaceri finanțate, vor beneficia de servicii de monitorizare și consiliere în perioada de sustenabilitate de 6 luni a celor 20 planuri de afaceri selectate, finanțate și implementate.

REZULTATE AȘTEPTATE:

–  378 persoane identificate, tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 -29 ani, care sunt înregistrate în SPO din regiuniea mai puțtin dezvoltată Centru.;

–  378 persoane selectate în grupul țintă ce urmează a fi integrate în programele de formare profesională a adulților. Înregistrarea a 378 persoane în grupul țintă, din care 41 de etnie romă (10,85%), 76 din zona rurală (20,11%) și 30,42% tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil”; 378 de tineri NEETs din bazele de date furnizate de SPO contactați/înregistrați în GT, din care minoritate rromă: 10,85% – 41 persoane și din zona rurală: 20,11% – 76 persoane, iar 30,42% de nivel C și D;

–  30 campanii de informare și promovare în vederea identificării și înscrierii în grupul țintă a 378 persoane – tineri NEETS;

–  322 persoane, tineri NEETS beneficiază de servicii de formare profesională.

Cursuri de calificare:

o Nivel 2: 210 cursanți

o Nivel 3: 112 cursanți

Cursuri competențe digitale TIC: 140 cursanți;

– 378 Tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 -29 ani mediate. 163 de persoane care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau stagiu, la încetarea calității de participant; 163 de persoane care, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant, obțin un loc de muncă;89 de persoane, participanți șomeri de lungă durată,care participă la intervenția ILMT până

la finalizarea sa;

–  56 de tineri NEETS șomeri, care vor beneficia de formare antreprenorială, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, activitate exclusiv pentru tinerii NEETs șomeri cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil”.

Vor fi sprijinite persoanele din grupul țintă pentru înființarea de afaceri sub formă de servicii personalizate de sprijin (consiliere, consultanță, mentorat, formare profesională antreprenorială, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri) – tineri NEETs șomeri cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil”;

– 10  tineri NEETS care încep o activitate independentă

Se vor acorda subvenții pentru înființarea de noi afaceri în valoare de 25.000 euro/plan de afaceri pentru stimularea ocupării forței de muncă pentru tinerii NEETs șomeri cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil” pentru un număr de 10 planuri de afaceri.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4.588.845,00 lei din care: 4.067.569,78 lei contribuția Uniunii Europene, 353.701,69 lei contribuția din bugetul național al României și 167.573,53, lei contribuția Beneficiarului.

Proiectul beneficiază de co-finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 – VIITOR PENTRU TINERII NEETs I – Axa Prioritară “Inițiativa locuri de muncă pentru tineri”, Operațiunea compozită OS 1.1, 1.2.

Date de contact:

SC DIGITAL TRAINING SRL

Adresă de corespondență: Deda, str. Principală, nr. 94, jud. Mureș

E-mail: digital.training.srl@gmail.com

GHIDIU BITA MARIA

Reprezentant legal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*