Consilierii reghineni sunt covocați în ședință extraordinară

Se convoacă şedinţa extraordinară în regim de îndată a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 18.08.2022 orele 14, în Sala mare de ședință a Primăriei Municipiului Reghin, județul Mureș, cu următoarea:

ORDINE DE ZI 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare în regim de îndată din data de 26.07.2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și defășurării în municipiul Reghin a evenimentului „Prima zi de școală” care va avea loc în data de 5 septembrie 2022.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Învățământ Cultură, sport, Mass-media;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al UAT Municipiul Reghin pe anul 2022 . 

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin,

Raport: Compartimentului Juridic,

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

4. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Reghin la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „Modernizare sistem de iluminat public prin cresterea eficientei energetice in Municipiul Reghin – etapa II”.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin,

Raport: Biroul Achiziții Publice, Investiții,

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;    

5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și dotarea Liceului tehnologic Petru Maior (învățământ primar și gimnazial) din municipiul Reghin, județul Mureș” din cadrul proiectului cod SMIS 124798.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin,

Raport: Biroul Achiziții Publice, Investiții,

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;    

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin care se va deplasa în localitatea Ungheni-Republica Moldova, în perioada 26-29 august 2022.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Învățământ Cultură, sport, Mass-media;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin care se va deplasa în localitatea Erd-Ungaria, în perioada 1-3 septembrie 2022.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Învățământ Cultură, sport, Mass-media;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

8. Proiect de hotărâre privind  proiectului de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin care se va deplasa în localitatea Bátonyterenye – Ungaria, în perioada 1-4 septembrie 2022. 

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Învățământ Cultură, sport, Mass-media;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*