ANUNȚ referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Urbană a Municipiului Reghin pentru perioada 2021-2030

ANUNȚ

referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Urbană a Municipiului Reghin pentru perioada 2021-2030

            În conformitate cu prevederile art.7 alin(1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Municipiului Reghin anunță publicul interesat asupra demarării procedurii de transparență decizională pentru elaborarea Proiectului de hotărâre privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Urbană a Municipiului Reghin pentru perioada 2021-2030.

În vederea extinderii orizontului de timp pentru Strategia Integrata de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Reghin, de la 2027 la 2030, Municipiul Reghin, invită publicul interesat să formuleze propuneri de actualizare a documentației ținând seama de contextul economic actual, conform Anexei nr. 4 – Model fișă de proiect prioritar.

Vă reamintim faptul că SIDU Reghin 2021 – 2027 a fost finalizată în Septembrie 2020 și aprobată prin HCL nr. 124 din 23.09.2020.

Documentul are la bază datele colectate de la factorii interesați din Municipiul Reghin, instituții, autorități publice, organizații neguvernamentale, societate civilă, operatori economici, cetățeni.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la cam. 25, transmise la adresa de e-mail: office@primariareghin.ro sau prin fax la numărul: 0265-512.542, până la data de 10.08.2022, ora 16:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: recomandare la Proiectul de hotărâre privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Urbană a Municipiului Reghin pentru perioada 2021-2030.

Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opniii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menționat, supus consultării publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Materialele informative se pot studia la avizierul Primăriei Mun. Reghin și pe site-ul www.primariareghin.ro, sectiunea ”transparență decizională”.

Dezbaterea publică cu privire la Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Reghin – Orizont 2030 va avea loc în data de 22.08.2022, orele 12:00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Sala de Ședințe – parter.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*