Anunț – ”Înlocuire conductă de distribuție apă potabilă zona str. Salcâmilor, mun. Reghin”

 Municipiul Reghin titular al proiectuluiÎnlocuire  conductă de distribuție apă potabilă zona str. Salcâmilor, mun. Reghin”,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș, fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înlocuire  conductă de distribuție apă potabilă zona str. Salcâmilor, mun. Reghin propus a fi amplasat în municipiul Reghin, str. Salcâmilor, identificat prin CF 59961, jud. Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din loc. Târgu Mureș, str. Podeni, nr.10, în zilele de luni între orele 9-15, marți-vineri între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*