Consilierii locali reghineni se întrunesc miercuri, în ședința ordinară

Consiliul Local municipal Reghin este convocat în ședința ordinară pentru data de 30 martie 2022, ora 15.00, în Sala mare de ședință a Primăriei Municipiului Reghin, județul Mureș, cu următoarea

ORDINE DE ZI 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 16.03.2022.

2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziței Primarului nr. 208/23.02.2022 și aprobarea rectificării Bugetului General al UAT municipiul Reghin pe anul 2022.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Serviciul Contabilitate, Buget, Casierie; 

Pr.de hot:  Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare intersecție strada Duzilor cu strada Iernuțeni, Municipiul Reghin, Județul Mureș”.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Biroul Achiziții Publice, Investiții;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin asupra apartamentului nr. 28, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud. Mureș și darea acestuia în administrare Școlii Gimnaziale ”Augustin Maior” Reghin.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul  juridic;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune prevăzut de art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 pentru imobilul apartament nr. 4 – spațiu de locuit – situat în municipiul Reghin, P-ța. Petru Maior, nr. 10, jud. Mureş.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul  juridic;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de Asociere nr. 31.916/31.03.2020 cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul  juridic;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

7. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Reghin pentru prestarea de servicii funerare societății comerciale S.C. EDERA COMERȚ S.R.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentului Administrație Publică Locală;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a locuințelor pentru tineri, construite și date în exploatare prin programele derulate de ANL.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentului Administrație Publică Locală;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin, Parohiei Ortodoxe Române ”Sf. Ioan Botezătorul” Reghin.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 și art. 2 al HCL Reghin nr. 42/28.02.2022 privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului teren ”Drum DCL 1275” din municipiul Reghin, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară .

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

11. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului teren – Strada Ioan Marinovici din municipiul Reghin, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

12. Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor de amenajare podeț acces, în dreptul imobilului situat pe str. MIHAI EMINESCU FN, pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a duratei Contractelor de închiriere ce au ca obiect spaţii din ansamblul de lemn cu 7 compartimente destinate comerţului cu flori, situate în municipiul Reghin, P-ţa Petru Maior .

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice pentru înscrierea imobilului teren – Loc de joacă situat pe strada Iernuţeni din municipiul Reghin, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, Parcări;

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD în vederea creării celui de al doilea acces auto la parcela de teren înscrisă în CF 60126 și realizare acces.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea minorității rome la nivelul municipiului REGHIN, pentru anii 2022-2023.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Direcției Asistență Socială Reghin; 

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;    

17. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a unor bunuri aferente Serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, completarea anexei la HCL Reghin nr. 23/2001 și aprobarea concesionării către COMPANIA AQUASERV SA  a acestor bunuri.

Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;

Raport: Compartimentului Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, Mediu; 

Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, urbanism, învățământ;        

18. Raport anual de activitate al primarului MÁRK ENDRE DEZSŐ pe anul 2021.

19. Informarea privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivelul Poliției Municipiului Reghin.

20. Informarea privind activitatea Serviciului de Poliție Locală în anul 2021.

21. Raportul propriu de activitate pentru anul 2021 C.S.M. Avântul Reghin.

22. Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*