Anunț pentru proiectul „Tratament egal și nediscriminatoriu pentru tinerii NEETS”

ANUNȚ

SC UNIC SPORTS SRL, cu sediul în Deda, str. Gării, nr. 94, jud. Mureș, adresa de corespondență: Târgu Mureș, str. Bolyai Farkas, nr. 11, ap. 6, etaj 1, cod poștal 540064, jud. Mureș, telefon: 0740030767, e-mail: neets149916@unicsports.ro, achiziționează prin procedură competitivă conform Ordinului 1284/2016 Servicii de mediere pe piața muncii în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Est și Sud Muntenia pentru proiectul „Tratament egal și nediscriminatoriu pentru tinerii NEETS”, Cod proiect 149916.

Contractul are o durată de 21 luni. Valoarea estimată a contractului este de 962.024,20 lei fără TVA.

Ofertele pot fi trimise sau depuse personal până la data de 15.10.2021, ora 12.00 la adresa Târgu Mureș, str. Bolyai Farkas, nr.11, ap.7, jud. Mureș.

Detalii suplimentare privind documentația pentru ofertanți pot fi solicitate la e-mail neets149916@unicsports.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*