Precizari de la A.N.V.R. privind indemnizatia urmasilor veteranilor de razboi

Asociația Națională a Veteranilor de Război – Filiala Mureș

Precizări privind aplicarea Legii 118/1990

Întrucât în ultima perioadă de timp un număr tot mai mare de urmași ai veteranilor de război se adresează Asociației Naționale a Veteranilor de Război – Filiala Mureș (A.N.V.R.), în dorința de a afla dacă sunt beneficiari ai Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, dorim să transmitem următoarele precizări. 

Decretul-Lege nr. 118/1990, cu modificările și completările ulterioare stabilește calitatea de beneficiar al drepturilor prevăzute de art. 4 aliniatul (1) și (2) pentru următoarele categorii de presonal:

  • a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
  • a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
  • a fost internată în spitale de psihiatrie;
  • a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
  • a fost strămutată într-o altă localitate;
  • a participat în acţiuni de împotrivire cu arma în mână şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist până la data de 31 decembrie 1964;
  • a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;
  • a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

Filiala Mureș a Asociației Naționale a Veteranilor de Război, cu sediul în Piața Trandafirilor nr. 2, et. I,  în dorința de a-i ajuta pe potențialii beneficiari, urmași ai persoanelor constituite în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944, ori constituiți ca atare, înainte de această dată  sau au fost reținuți în captivitate după încheierea armistițiului, pune la dispoziție, la cerere, numărul dosarului care a fost trimis la Casa de Pensii Mureș (str. Tudor Vladimirescu nr. 60), pentru plata indemnizației de veteran de război, pentru cei care au fost înscriși ca membrii ai acestei filiale. Precizăm că Filiala Mureș a A.N.V.R.  a fost înființată în anul 1990.

Cu numărul dosarului mai sus menționat, se merge la Casa Județeană de Pensii Mureș pentru a constata dacă în acest dosar este menționat că a fost prizonier în partea sovietică și în ce perioadă. Dacă aceste detalii sunt menționate în dosar, se solicită eliberarea unui document din care să rezulte aceste date, cu care se prezintă la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Mureș, situată pe str. Iuliu Maniu nr.2, etaj I.

Dacă din relația cu Casa Județeană de Pensii Mureș nu s-au obținut datele dorite sau cele pe care le-a așteptat, se pot adresa Centrului Militar Județean Mureș de unde se solicită numărul de dosar care conține documentele ce-l privesc pe veteranul de război, număr cu care s-a trimis la Arhivele Naționale ale României, respectiv la Unitatea Militară 02405 Pitești.

Printr-o adresă cât mai detaliată cu putință din partea solicitanților se cere la arhivă confirmarea sau infirmarea calității de prizonier de război în partea sovietică și în ce perioadă. Dacă se confirmă, se reiau pașii enumerați mai sus (eliberare document care se depune la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Mureș).

Comisia constituită în baza Decretul-Lege nr. 118/1990 ce se află pe lângă Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Mureș stabilește documentele necesare pentru dovedirea calității de beneficiar (fiu sau fiică a veteranului de război) ce s-a constituit ca prizonier de război în partea sovietică, pentru primirea indemnizației prevăzută de lege.

A consemnat

Președintele Filialei Mureș

a Asociației Naționale a Veteranilor de Război

General-maior (retragere) Gheorghe POPA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*