ANUNȚ Proiect “DA pentru formare! DA pentru viitor!”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 – Educație și competențe

Obiectiv specific 6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

Titlul proiectului: DA pentru formare! DA pentru viitor!

Contract POCU/726/6/12/135997

ANUNȚ

SC UNIC SPORTS SRL, cu sediul în DEDA, STR. GARII NR. 94, JUD. MURES; punct de lucru: TARGU MURES, STR. STELELOR, NR. 6/5, JUD. MURES; adresa de corespondenta: Targu Mures, str. Bolyai Farkas, nr. 11, ap. 6, etaj 1, cod postal 540064, Jud. Mures, telefon: 0752100483, e-mail: dapentruformare@unicsports.ro , achiziționează prin procedură competitivă conform Ordinului 1284/2016 servicii de organizare evenimente pentru proiectul “DA pentru formare! DA pentru viitor!”, Cod proiect 135997, derulat în regiunile Nord Vest, Vest, Centru, Nord Est, Sud Est, Sud și Sud Vest.

Contractul are o durată de 21 luni. Valoarea estimată a contractului este de 785.126,05 lei fără TVA.

Ofertele pot fi trimise până la data de 18.05.2021, ora 12.00 prin la adresa Târgu Mureș, str. Bolyai Farkas, nr.11, ap.7, jud. Mureș.

Detalii suplimentare privind documentația pentru ofertanți pot fi solicitate la e-mail dapentruformare@unicsports.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*