Arderea miriștilor și a vegetației uscate se face doar cu respectarea legii

Având în vedere că arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale poate produce daune materiale semnificative și chiar pierderi de vieți omenești, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș împreună cu Instituția Prefectului – Județului Mureș, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură și Garda de Mediu, vă aduc la cunoștință următoarele prevederi:

Prin Ordinul Prefectului nr. 126/13.04.2020, la nivelul județului Mureș este obligatorie punerea în aplicare a măsurilor pentru evitarea producerii situațiilor de urgență generate de arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale. Prevederile din anexa acestui ordin au fost transmite tuturor primăriilor din județul Mureș.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA Centrul Judeţean Mureş reaminteşte fermierilor din judeţul Mureş despre faptul ca este strict interzisă arderea miriştilor, a resturilor vegetale de pe terenurile arabile, precum şi arderea vegetaţiei pajiştilor permanente, ceea ce reprezintă încălcarea angajamentelor asumate la depunerea cererilor de plată la APIA, în ceea ce priveşte respectarea normelor de ecocondiţionalitate, respectiv a bunelor condiţii agricole şi de mediu – GAEC 6.2, care condiționează primirea, totală sau parțială, a sprijinului financiar acordat prin intermediul instituției noastre.

    Aceste fapte atrag sancţiuni drastice prin aplicarea de reduceri la sumele autorizate la plată, care pot ajunge chiar la excluderea de la plata sprijinului financiar pentru anul în curs, în funcţie de amploarea (răspândirea la terenuri sau exploatații învecinate) şi persistenţa în timp a urmărilor produse. Gravitatea faptei este întotdeauna mare, indiferent de suprafața afectată, iar elementul intențional al arderilor atrage efectuarea controlului APIA la toate parcelele fermei, inclusiv cele neafectate de astfel de fapte.

     Nu in ultimul rând, ne bazăm pe responsabilitatea fermierilor, și facem apel la conformarea voluntară a acestora, astfel încât  să conştientizeze efectiv pericolul si efectele dăunătoare pe care le produc asupra terenurilor, mediului înconjurător, sănătăţii oamenilor si animalelor şi, in egală măsură, să evalueze corect riscurile la care se supun prin încălcarea interdicţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, nu numai din perspectiva pierderii subvențiilor solicitate, dar și a altor tipuri de răspundere juridică posibilă, contravențională sau penală, constatată de instituțiile abilitate în acest sens.

Totodată, având în vedere numeroasele arderi de vegetație apărute în ultima perioadă ca urmare a lucrărilor de primăvară, Comisariatul Județean Mureș al Gărzii Naționale de Mediu a transmis tuturor UAT – urilor aparținătoare județului Mureș o adresă prin care se solicită primarilor, conform competențelor pe care le au, să ia toate măsurile necesare pentru a identifica persoanele care săvârșesc astfel de fapte în vederea evitării apariției de situații de incendieri ilegale de vegetație, știut fiind faptul că, în confirmate cu prevederile art. 94, alin 1, lit. n din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului arderea miriștilor și a vegetației uscate se poate face doar în situații speciale, cu acordul Agenției pentru Protecția Mediului și cu informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, dacă pe acel teren a fost identificată o boală, confirmată de Direcția Fitosanitară.

Conform ordinului nr. 605/579 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea miriști, vegetației uscate și resturilor vegetale. 

Arderea miriştii ori a vegetaţiei uscate este interzisă fără obţinerea în prealabil a permisului de lucru cu foc de la primărie, fără a asigura supravegherea, fără a lua măsuri de împiedicare a propagării focului la vecinătăţi, în condiţii de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea adăposturilor de animale sau depozitelor de furaje, ceea ce conduce la propagarea focului la gospodării şi anexele acestora.

În conformitate cu art. 1, alin. 3, lit. r şi s, din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*