Anunţ – ”Entrepreneurship for doers! – Dezvoltare sustenabilă în regiunea Nord-Est”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 3: Locuri de munca pentru toti

Apelul pentru proiecte: POCU/82/3/7/Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Titlul proiectului Entrepreneurship for doers! – Dezvoltare sustenabilă  în regiunea Nord-Est

Contract: POCU/82/3/7/104437

ANUNȚ

SC IOANIDA TURISM SRL, cu sediul în Deda, strada Principală, nr. 255B, județ Mureș, punct de lucru: Târgu Mureș, str. Bolyai Farkas, nr.11, ap.7, jud. Mureș, telefon: 0740075131, e-mail: cioanida@yahoo.ro, achiziționează prin procedură competitivă conform Ordinului 1284/2016 servicii de organizare evenimente pentru proiectul ”Entrepreneurship for doers! – Dezvoltare sustenabilă în regiunea Nord-Est”, Cod proiect 104437, derulat în regiunea Nord Est.

Contractul are o durată de 1 lună. Valoarea estimată a contractului este de 80.734,83  lei fără TVA.

Ofertele pot fi trimise până la data de 15.03.2021, ora 12.00 prin e-mail la cioanida@yahoo.ro sau la adresa Târgu Mureș, str. Bolyai Farkas, nr.11, ap.7, jud. Mureș.

Detalii suplimentare privind documentația pentru ofertanți pot fi solicitate la e-mail cioanida@yahoo.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*