Proiectul “A.C.A.S.A. suspendat

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020


Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare 
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlul proiectului ” A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie”
Contract: POCU/89/3/7/107667

COMUNICAT DE PRESĂ

Vă informăm că în perioada 21.11.2020 (inclusiv) – 20.02.2021 (inclusiv) proiectul “A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie”, contract de finanțare POCU/89/3/7/107667/18.09.2017 (cod SMIS: 107667), a fost suspendat.
Perioada de desfășurare a proiectului este de 36 luni, respectiv între data de 19.07.2017 și 11.03.2021, la case se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 20.800.687,59 lei
• Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 17.594.302,18 lei
• Valoarea eligibilă din bugetul național: 3.104.876,86 lei
• Valoarea cofinanțării: 101.508,55 lei
 
Persoană de contact:
Crișan Ioana-Maria – Manager proiect
Telefon: 0740 075 131
e-mail: diaspora.acasa@unicsports.ro
https://www.facebook.com/diaspora.acasa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*