Proiectul “A.C.A.S.A. suspendat

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlul proiectului ” A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie”
Contract: POCU/89/3/7/107667

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Vă informăm că în perioada 21.11.2020 (inclusiv) – 20.02.2021 (inclusiv) proiectul “A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranță, Ambiție”, contract de finanțare nr. POCU/89/3/7/107667 /18.09.2017  (cod SMIS: 107667), este suspendat.
Perioada de desfășurare a proiectului este de 36 luni, respectiv între data de 19.09.2017 și data de 11.03.2020,  la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”
Toate celelalte prevederi ale Contractului şi anexelor acestuia rămân neschimbate.

Proiectul A.C.A.S.A. este  finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, axa prioritară 3.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 20.800.687,59 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 17.594.302,18 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 3.104.876,86 lei
Valoarea cofinanțării: 101.508,55 lei

Persoană de contact:
Crișan Ioana-Maria – Manager proiect
Telefon: 0740 075 131
e-mail: diaspora.acasa@unicsports.ro
https://www.facebook.com/diaspora.acasa

acasa jos

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*