PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE: vă aducem la cunoștință faptul că în perioada 17 – 29 septembrie 2020 s-au organizat 3 concursuri pe meserii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

 

Titlul proiectului  PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE”
Contract: POCU/90/6/19/109352

COMUNICAT DE PRESĂ

SC FORMPROF SERVICII SRL – Solicitant, în parteneriat cu :  Partener 1 – SC Ioanida Turism SRL, în cadrul proiectului „PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE!” – ID 109352
VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ faptul că în perioada 17 septembrie – 29 septembrie 2020 s-au organizat 3 concursuri pe meserii, în cadrul activității A8.5. ORGANIZAREA ȘI PREMIEREA ÎN CADRUL CONCURSULUI PE MESERII – ANUL II, având următoarele denumiri:

  • TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE;
  • TEHNICIAN ÎN ADMINISTRAȚIE;
  • TEHNICIAN ÎN TURISM.

Concursurile s-au organizat pentru elevii din clasele a XII-a din cadrul Colegiului Economic „Transilvania” din Târgu Mureș de la specializările: Tehnician în activități economice, Tehnician în administrație și Tehnician în turism. Înscrierile s-au făcut pentru fiecare participant pe baza manifestării intenției de participare. Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul acestor concursuri a fost de 7500 Ron per concurs, fiind premiați 7 elevi la fiecare concurs. Premiile au fost după cum urmează:

  • Premiul I : 1800 Ron
  • Premiul II: 1500 Ron
  • Premiul III: 1000 Ron
  • 4 mențiuni a câte 800 Ron

Obiectivul general al proiectului este facilitarea inserției pe piața muncii și dezvoltarea aptitudinilor de muncă a elevilor prin crearea unui parteneriat între unități de învățământ și mediul de afaceri.

Valoarea totală eligibilă nerambursabilă: 2.221.882,80 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 1.794.170,48 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 316.618,32 lei
Valoarea cofinanțării: 111.094,13 lei

Persoana de contact:
Sîngeorzan Violeta – manager proiect
Tel. 0770 315726
Email: stagii.practica@formprof.ro

sigle jos formprof

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*