Primăria Comunei Deda în calitate de solicitant anunţă: schimbarea partenerului 2 „DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate
Titlul proiectuluiDE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !
Contract: POCU/18/4/1/115353

 

Primăria Comunei Deda în calitate de solicitant
anunţă: schimbarea partenerului 2

„DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353
Luna octombrie 2019 aduce schimbarea partenerului 2 din cadrul proiectului, și anume: S.C. Unic Sports S.R.L. este noul partener in locul Asociației Generale a Profesioniștilor în Vânzări în cadrul proiectului „DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353.
Activitățile în care noul partener este implicat în proiect sunt:
– Managementul proiectului
– Derularea măsurilor integrate în vederea sprijinirii persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune din comunitatea marginalizată DEDA pentru facilitarea accesului și mentinerii pe piata muncii
– Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu
– Derularea campaniei de informare și conștientizare în domeniul combaterii discriminarii și actiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității
Resurse umane implicate:

  • Expert tip B -Antreprenoriat și dezvoltare sustenabila
  • Expert Coordonator P2
  • Expert Economie Sociala 2
  • Expert MENTORAT
  • Responsabil Program Formare, Consiliere si Mediere
  • FORMATORI calificare
  • FORMATORI specializare

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.195.393,50 lei

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 3.759.666,48lei;
  • Valoarea cofinanţării: 636.839,54

Persoana de contact:
Carmen COTRUȘ – Manager proiect

telefon 0745830435
e-mail: deda@consultantams.ro
https://www.facebook.com/proiect.deda

proiect mijlocSigle Deda jos partener nou

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*