Primăria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnologic Vasile Netea din Deda, Asociaţia Generală a Profesioniştilor în Vânzări și Ioanida Turism SRL anunţă: că membrii echipei din cadrul proiectului „DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353 au participat la Ziua Comunei Deda și Ziua Comunei Lunca Bradului în perioada: 7 – 8 septembrie 2019

deda proiect pozaCOMUNICAT DE PRESĂ

 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate
Titlul proiectuluiDE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !
Contract: POCU/18/4/1/115353

Primăria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnologic Vasile Netea din Deda, Asociaţia Generală a Profesioniştilor în Vânzări și Ioanida Turism SRL
anunţă:
că membrii echipei din cadrul proiectului
„DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353
au participat la Ziua Comunei Deda și Ziua Comunei Lunca Bradului
în perioada: 7 – 8 septembrie 2019
În cadrul Activității A7 Derularea campaniei de informare și conștientizare în domeniul combaterii discriminarii și actiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pt rezolvarea problemelor comunității, SubActivitatea 7.2 Acţiuni de facilitare și mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunităţii printr-o abordare participativă, vă informăm că împreună cu toată echipa de implementare a proiectului, echipa de voluntari implicați în proiect, precum și partenerii din proiect, actori sociali și economici relevanți pentru identificarea de soluții adecvate, inovative, care să contribuie la rezolvarea principalelor probleme ale comunității, pentru asigurarea sustenabilității serviciilor inițiate prin proiect și dezvoltarea comunității am participat și în acest an la Ziua Comunei Deda, în data de 7 septembrie. În cadrul evenimentului au fost informați cei prezenți la eveniment despre concursul planurilor de afaceri ce va avea loc în luna decembrie. Aceste activități de informare au avut loc și în comuna Lunca Bradului în data de 8 septembrie, zi ce a marcat o nouă aniversare a comunei.Scopul ambelor evenimente a fost de a promova tradiții și obiceiuri din zona.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.195.393,50 lei

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 3.759.666,48lei;
  • Valoarea cofinanţării: 636.839,54

Persoana de contact:
Carmen COTRUȘ – Manager proiect

telefon 0745830435
e-mail: deda@consultantams.ro
https://www.facebook.com/proiect.deda

proiect mijloc

lunca proeict deda

proiect deda afis

 

proiect jos

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*