Înregistrarea numelui de familie/prenumelui cu ortografia limbii române

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş informează cetăţenii cu privire la procedura înscrierii prin menţiune a numelui de familie şi/sau prenumelui tradus în alte limbi decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi.

Persoana al cărui nume şi/sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi, poate cere înscrierea prin menţiune pe actele de stare civilă a numelui de familie şi/sau a prenumelui tradus sau cu ortografia limbii materne, atât la rubricile care îl privesc pe titular, cât şi la cele privind părinţii.

Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/ primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă sau la domiciliul solicitantului.

Cererea se aprobă de către primarul unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă. Termenul legal de soluţionare este de 30 de zile.

Documente necesare:

  • documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;
  • certificatele de stare civilă care urmează a fi preschimbate în urma traducerii ori a ortografierii numelui de familie şi/sau prenumelui;
  • traducerea sau ortografierea oficială, autentificată de notarul public (pentru situaţiile în care ofiţerul de stare civilă nu poate stabili cu certitudine traducerea sau ortografierea în limba maternă).

Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori şi asupra soţului/soţiei, dacă au nume de familie comun, numai dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul.
DIRECTOR EXECUTIV,

Codruţa Sava

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*