Registrul de evidență a tratamentelor este obligatoriu

Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor este obligatoriu pentru fermierii români care accesează plăți directe din Pilonul I, registru ce trebuie completat pe tot parcursul anului pentru întreaga exploatație agricolă. Norma de eco-condiționalitate care obligă deținerea acestui registru este ”SMR 10 Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor”.  Conform acestuia, fermierii au următoarele obligații:
1. Să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT.
2. Să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare;
3. Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse, emisă de unitatea fitosanitară din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea;
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii;
5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor în exploataţiile agricole, conform Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecție a plantelor, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară.
6. Să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de protecţie a plantelor depozitate şi utilizate în exploataţie, precum şi Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor.
Prin produse de protecţia plantelor (pesticide) se înţelege: erbicide, fungicide, insecticide, acaricide. Fermierul va ţine evidenţa la zi, după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea tratamentelor aplicate într-un registru.
Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.
Păstrarea unei evidențe a tratamentelor într-un registru este prevăzută de Regulamentul european 1107/2009,  la articolul 67 privind păstrarea evidențelor.

Amendă de la 8.000 de lei la 10.000 de lei!

În conformitate cu Hotărârea de Guvern 1230/2012, litera i) nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează, se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei. Fermierul amendat poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii. Poliția Fitosanitară va constata și aplica sancțiunile celor care nu respectă legea, personalul fiind specializat și împuternicit să efectueze aceste controale de Garda Națională de Mediu, în conformitate cu responsabilitățile de control în vigoare.

Alexandra COTOI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*