Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Acesta este numele submăsurii 6.3, conform cărora, fermierii români au posibilitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile, valoarea ajutorului fiind de până în 15000. Sprijinul va fi acordat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, cu scopul de a-i ajuta pe micii fermieri să își modernizeze fermele.

Deschiderea spre piață

Principiul finanțărilor de tip nerambursabil este deschiderea spre piață a fermelor de mici dimensiuni, pentru a le oferi posibilitatea de a deveni întreprinderi agricole viabile, dar și creșterea capacității de a identifica noi modalități de valorificare a producției și produselor realizate de aceștia. În acest an, pentru submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, au fost alocate fonduri europene în cuantum de 79 de milioane de euro pentru zona normală, iar pentru zona montană 21 de milioane de euro.
Ghidul solicitantului a fost pus la dispoziția doritorilor pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale www.apdrp.ro, de unde poate fi descărcat cu ușurință.

Ghidul solicitantului

Conform Ghidului solicitantului, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul sunt următoarele:
• să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră in categoria de fermă mică, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
•  să fie persoane juridice române;
•  să acționeze în nume propriu;
• să aibă vârsta de cel puțin 18 ani împliniți la data depunerii Cererii de Finanțare;
• să aibă învățământul minim de 8 ani (clase);
• să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de Finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare: persoană fizică înregistrată și autorizată sau ca societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1), înființată în baza Legii nr. 31/1990.
• să respecte încadrarea în categoria de microintreprinderi sau intreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economică;
• să nu creeze condiții pentru a obține în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările și completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.

Fărâmițarea exploatațiilor este interzisă

Fermierul care solicită sprijin prin submăsura 6.3 nu poate fi acționar într-o altă intreprindere sau microintreprindere agricolă care a accesat sau urmează să acceseze submăsura 6.3. Verificarea documentației se va realiza atât pentru cel care solicită sprijinul, cât și pentru cedenți (creditor care, printr-un contract de cesiune, transmite altuia dreptul său de creanță), pentru a se evita crearea de condiții artificiale, la fel cum nu este admisă nici fărâmițarea exploatațiilor agricole, în același scop. Totodată, vor fi verificate începând cu momentul înregistrării solicitantului, activitatea microintreprinderii respectiv a intreprinderilor mici, privind istoricul acestora și continuitatea activităților acestora în domeniul agricol. Acest fapt va verifica și aspectul fărâmițării exploatațiilor, în vederea accesării fondurilor FEADR. Solicitarea acestor documente va fi realizată de către AFIR.

Condiții obligatorii

Exploatația agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiții obligatori:
are o dimensiune economică cuprinsă între 8.000 – 11.999 € S.O.
este înregistrată ca microintreprindere/ intreprindere mică;
este ănregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3, în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, precum și la Primărie în Registrul Agricol.
E bineștiut faptul că în momentul în care se investește în agricultură, întreaga familie e implicată în munca pământului, în schimb, submăsura 6.3 îngrădește dreptul de a fi accesată de mai mulți membrii ai aceleiași familii, indiferent de forma de organizare a membrilor acesteia (PFA, IF, SRL, II), așa încât ea poate fi accesată doar de o persoană din familie. Contractele care confera dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie să fie încheiate în numele solicitantului și să fie valabile la momentul depunerii Cererii de Finanțare.

Contractele de arendă

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra clădirilor, trebuie încheiate pentru o perioadă de cel puțin 10 ani, începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare, iar în cazul înființării și/sau reconversiei plantațiilor pomicole precum și înființării plantațiilor viticole, contractele trebuie întocmite pentru o perioadă de minim 15 ani, începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare. Excepție fac pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani.
În cazul exploatațiilor care dețin animale, acestea trebuie să fie  în proprietatea persoanei autorizate sau a societății.

Dimensiunea fermei trebuie menținută
Pe perioada de implementare și monitorizare a proiectului, solicitantul trebuie să mențină cel puțin încadrarea în dimensiunea SO a exploatației agricole, fără a reduce dimensiunea SO sub limita care definește mărimea exploatației pentru care proiectul este selectat și aprobat.
O exploatatie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură.

Alexandra COTOI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*